פרוייקטים
המכללה האקדמית בית ברל
תאור הפרוייקט: ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ במבנה 516 + שיפוץ לשכת הנשיאה , שם יזם: המכללה האקדמית בית ברל שם ממליץ: מרק - מנהל מח' בינוי מכללת בית ברל
מועצה אזורית עמק יזרעאל
תאור הפרוייקט: בניית מבנה תכליתי בן שתי קומות המורכב ממועדון נוער, טיפת חלב וקופת חולים לשירותי בריאות כללית בשטח של 800 מ"ר. שם יזם: מ.א. עמק איזרעל שם ממליץ: פאול כהן - מנהל פרוייקט זסלב טרכטנברג - מנהל פרוייקטים קודם במחלקת הנדסה
מועצה אזורית אלבטוף
תאור הפרוייקט: מבנה תחנת בריאות למשפחה - רמת אלהיב בשטח של 440 מ"ר כולל עבודות פיתוח. שם יזם: מ.א. אלבטוף שם ממליץ: ראאד פלאח - מנהל פרוייקט.
מועצה אזורית לב השרון
תאור הפרוייקט: בניית מבנה משרדים למחלקת הרווחה ליד בית המועצה בשטח של 1240 מ"ר כולל עבודות פיתוח ביישוב בני דרור. שם יזם: מ.א. לב השרון שם ממליץ: אילן ירון - מנהל פרוייקט איציק שעתאל - סגן יו"ר מ.א. לה השרון
קרית חינוך בני דרור
תאור הפרוייקט: שיקום מבנה מרכז מבקרים לאחר שריפה הכולל אולם הדרכות ומשרדים של האגודה ותחנת כח למקורות כולל חידוש עבודות גמר וואכלוס מבנה. שם יזם: מ.א. לב השרון שם ממליץ: אילן ירון משרד פיתוח 054-9001581
תחנת מדא בת חפר
רשת אופנה האנגר נשר
האנגר נהריה
מרכז מבקרים - עמק חפר
תאור הפרוייקט: שיקום מבנה מרכז מבקרים לאחר שריפה הכולל אולם הדרכות ומשרדים של האגודה ותחנת כח למקורות כולל חידוש עבודות גמר וואכלוס מבנה. שם יזם: אגודה שיתופית אפיקי עמק חפר + מקורות שם ממליץ: יוסי מילמן - מנהל פרוייקט
בית אמירה