פרוייקטים
המכללה האקדמית בית ברל
תאור הפרוייקט: ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ במבנה 516 + שיפוץ לשכת הנשיאה , שם יזם: המכללה האקדמית בית ברל שם ממליץ: מרק - מנהל מח' בינוי מכללת בית ברל