פרוייקטים
מועצה אזורית אלבטוף
תאור הפרוייקט: מבנה תחנת בריאות למשפחה - רמת אלהיב בשטח של 440 מ"ר כולל עבודות פיתוח. שם יזם: מ.א. אלבטוף שם ממליץ: ראאד פלאח - מנהל פרוייקט.