פרוייקטים
קרית חינוך בני דרור
תאור הפרוייקט: שיקום מבנה מרכז מבקרים לאחר שריפה הכולל אולם הדרכות ומשרדים של האגודה ותחנת כח למקורות כולל חידוש עבודות גמר וואכלוס מבנה. שם יזם: מ.א. לב השרון שם ממליץ: אילן ירון משרד פיתוח 054-9001581