Cool
על הפרויקט

אחרי ההצלחה של חברת עלי חסן לבנייה בע"מ בבניית ומכירת פרוייקט BELLA CASA בשכונת הגליל, נצרת.
מציגים פרוייקט BELLA VISTA באותם סטנדרטים גבוהים, עיצוב מודרני ואירופאי.
שני בניינים מחוברים בלובי, בעיצוב מפואר בגובה של 6 מטרים.
שני בניינים של 6 קומות עם דירות בשטחים שונים ובסטנדרטים גבוהים במיוחד.

Cool