Cool
פרוייקטים
מועדון גולף קיסריה
תאור הפרוייקט: עבודות בניה, שיפוץ, שיקום ושימור מועדון הגולף כולל שידרוג מבנה המסעדה, מבנה פרושופ וכיתות לימוד בשטח של 1500 מ"ר שם יזם: החברה לפיתוח נכסי קיסריה שם ממליץ: עודד לרנר